Produkty a řešení

RÁDIOVÉ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉMY GSM-R A FRMCS

V současné době zažíváme poprvé v historii bezdrátové profesionální komunikaci v rámci železničního prostředí reálné a obrovské výhody jednotného standardu. V současné době je jím rádiový systém GSM-R (Global Systém for Mobile Communications – Railway). Ten má zajišťovat veškerou rádiovou komunikaci a uživatelé mají výběr z celé řady dostupných koncových terminálů (vozidlové radiostanice, dispečerské terminály, modemy a další od různých firem). Vše začalo již v roce 1994, když byl vybrán systém GSM-R jako mezinárodní standard UIC. Hlavním cílem bylo vytvoření jednotného celosvětového standardu pro komunikaci na železnici. A to se jednoznačně povedlo. Cesta ke skutečnému nasazení byla časově dlouhá – trvala v rychlejších případech 10 let a v pomalejších 20 let. Proč tedy dnes vůbec mluvit zase o změně? Důvodem ze strany správců jednotlivých infrastruktur je především „nezaspat“ do budoucna situaci, kdy bude pravděpodobně stávající telekomunikační standard GSM dosluhovat a bude čím dál tím složitější a nákladnější udržovat i systém GSM-R. Toto „dosluhování“ – odborně označované v IT světě jako EoL/EoS (End of Life / End of Support) je odborníky předpokládáno mezi lety 2030 a 2040. Toto byl také jeden z důvodů, proč mezinárodní železniční unie (UIC) podepsala s nejvýznamnějšími dodavateli dohodu o minimální podpoře systému GSM-R minimálně do roku 2030. Tímto významným počinem získala UIC dostatečný časový prostor pro uvažování co dál. Jako první se velmi rychle zavrhla myšlenka použít systém LTE (tedy 4G), který v té době teprve začínal. Důvodem je jednoduše morální zastaralost systému LTE v době po roce 2030. Postupně se vyprofiloval jako nejvhodnější nástupce další generace – tedy 5G, 5.5 G, případně v budoucnosti i 6G. Jednoznačně jasným vítězem se však stal komunikační protokol na bázi IP. Hlavním cílem systému FRMCS je opět jednotný standard, tedy „update“ stávajícího systému GSM-R. Vedle tohoto hlavního cíle se dále mluví dalších výhodách budoucího standardu, a to je především výrazně rychlejší datové spojení.
Více o našem řešení GSM-R / FRMCS naleznete zde.

SMART HOUSE – INTELIGENTNÍ DOHLED A ŘÍZENÍ

Inteligentní technologický objekt představuje optimální řešení pro umístění GSM-R technologie. Kontrolu technologického objektu umožňuje Inteligentní řídící jednotka, která dokáže sama napravovat chyby nebo nevhodné postupy způsobené lidským faktorem. Rozmístění GSM-R technologie v technologickém objektu a přístup k jednotlivým komponentám je přizpůsoben jak technickým a provozním potřebám, tak především požadavkům servisních techniků. Díky tomu lze výrazně omezit nehospodárné stavy, které při provozu vznikají. Není potřeba starat se o to, zda-li bylo vypnuto světlo při odchodu nebo se zkontrolovala zbytečně spuštěná klimatizace, popřípadě topení při otevřených dveřích. Všechny potřebné provozní stavy a údaje systému je možné sledovat jak na displeji uvnitř objektu, tak i pohodlně prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí standardního webového prohlížeče. Touto uživatelsky atraktivní schopností lze okamžitě získat potřebné informace, aniž by se ztrácel čas vysláním vyškoleného technického pracovníka přímo na místo. Díky tomu lze zvýšit bezpečnost a spolehlivost celého objektu a výrazně uspořit náklady na servisní zásahy.

VOZIDLOVÉ RADIOSTANICE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vozidlová radiostanice MESA 26 – nejnovější generace vozidlových radiostanic od společnosti Funkwerk.
Vozidlová radiostanice MESA 26 – nejnovější generace vozidlových radiostanic od společnosti Funkwerk. Je schválená mimo jiné i pro provoz v České republice a na Slovensku. Umožňuje železniční rádiovou komunikaci v následujících pásmech:
Další informace naleznete na stránkách výrobce zde.

MODULY PRO VOZIDLOVÉ RADIOSTANICE

MT5E – nejnovější generace GSM-R modulů pro vozidlové nebo ETCS radiostanice. Další informace naleznete na stránkách výrobce zde.

EDOR RÁDIOVÉ VOZIDLOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DATOVÉ PŘENOSY ETCS

RIU-ETCS – je robusní zařízení, které umožňuje datový rádiový přenos pro ETCS. Další informace naleznete na stránkách výrobce zde.

TERMINÁLY GSM-R

focX – přenosné terminály GSM-R, speciálně upravené do drážního prostředí podle specifikací EIRENE. Další informace naleznete na stránkách výrobce zde.