Služby

RÁDIOVÉ A FREKVENČNÍ PLÁNOVÁNÍ RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ PRO ŽELEZNICE

Předmětem nabízených činností je provedení rádiového a frekvenčního plánování. Součástí našich služeb je i mezinárodní koordinace frekvencí. Rádiové plánování případně doplňujeme měřením konkrétních předpokládaných umístění základnových stanic BTS s využitím simulátorů GSM-R. Rádiové plánování provádáme profesionálním plánovacím softwarem určeným pro tento typ plánování a zkalibrovaným speciálně pro systém GSM-R.

SLA SLUŽBY

Na základě dlouhodobých zkušeností zajišťujeme pro naše zákazníky Service Level Agreement (SLA) služby.

REVIZE A SERVISNÍ ČINNOSTI PRO VOZIDLOVÉ RADIOSTANICE

Pro vozidlové radistanice MESA 23 a MESA 26 poskytujeme našim zákazníkům provádění pravidelných nebo nepravidelných revizí vozidlových radiostanic a s ním spojené servisní služby.

DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A DOHLED NA MÍRU

Pro naše zákazníky provádíme podporu pro dálkové řízení a vzdáleného dohledu sdělovacích místností na míru podle požadavků zákazníka.
Další nabízené služby naší společnosti jsou uvedeny na stránkách naší mateřské společnosti: https://www.kontron.com/ktrdn

Informace ke zpětnému odběru elektrozařízení

Naleznete zde.